Kjøpsbetingelser

Priser:

Alle våre priser er inklusiv merverdiavgift dersom ikke annet er oppgitt (bøker er fritatt for mva), men eksklusiv frakt. Det er ingen skjulte kostnader knyttet til handel hos ffshop.no og du får full oversikt over alle kostnader når du bestiller. Prisene er oppgitt i norske kroner.

ffshop.no tar forbehold om eventuelt prisfeil. Vi kan imidlertid ikke endre pris på en vare du har fått bekreftet pris på, med unntak av tilfeller der det har oppstått åpenbare feil.

Kredittkort:

ffshop.no tilbyr betaling med VISA og MasterCard i gjennom betalingtjenesten DIBS. (les mer om DIBS under Sikkerhet)

VISA og MasterCard

Ved betaling med VISA eller MasterCard, autoriseres ordrebeløpet mot kortet ved bestilling. Dette innebærer at disponibelt beløp på kortet reduseres med en gang. Hvis du etterpå kanselerer hele orderen, fjerner vi autorisasjonen men det kan ta inntil 3-5 dager før dette blir synlig på konto. Ved kanselering av enkelt ordrelinjer må du ta kontakt med ffshop.no.
Når orderen er klar for sending, belastes kortet med aktuelt fakturabeløp.

Angrerett:

Varen(e) selges med 14 dagers full returrett ifølge Angrerettloven. Ved eventuell retur må varen(e) sendes som vanlig brev eller pakke - IKKE I OPPKRAV. Legg ved kopi av fakturaen, samt grunnen til returen (ikke pliktig til å oppgi grunn med mindre det er feil på varen) og oppgi om varen ønskes byttet eller om pengene ønskes tilbake. Dersom retur godkjennes, vil beløpet bli kredittert det aktuelle kortet som ble benyttet til betaling. Påregn 1-2 uker før beløpet er kredittert. VAREN(E) MÅ IKKE VÆRE ÅPNET ELLER BRUKT. ffshop.no forbeholder seg retten til å refusere retur dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke om at varen(e) er åpnet/brukt. Hvis returen ikke skyldes feilekspedering, vil portoen bli belastet kunden.

Forbrukerrett:

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven , angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

For påmeldinger til arrangementer, ritt, konkurranset etc gjelder følgende vilkår:

ffshop.no er en påmeldings- og betalingstjeneste som fungerer som et mellomledd mellom den enkelte arrangør og sluttbruker. Tjenesten selger deltagelse til ulike typer av arrangementer. ffshop.no er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet eller innhold. ffshop.no refunderer ikke deltakeravgifter som følge av avlyst arrangement, noe som må tas opp med den enkelte arrangør.

Disse brukerbetingelsene gjelder for påmelding til de arrangementer som er publisert på ffshop.no.

Brukerbetingelsene utgjør sammen med din påmelding, som blir bekreftet gjennom en kvittering som sendes deg pr. epost, det samlede avtalegrunnlaget for påmeldingen.

Opplysninger om tjenesten

Vi gir våre kunder så korrekt informasjon som mulig basert på den informasjon som den enkelte arrangør har gitt. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vårt nettsted, vår markedsføring eller på annen måte.

Priser

Totalkostnaden for påmeldingen vil fremkomme før påmeldingsprosessen avsluttes. Prisen som fremkommer vil inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Betaling

Deltageravgiften gjøres opp med bruk av enten Visa kredittkort eller Mastercard kredittkort. Deltageravgiften blir belastet ditt kredittkort når påmeldingen er blitt bekreftet ved e-postkvitteringen. Dersom kortutsteder avviser transaksjonen, f.eks. pga. manglende dekning eller kortet er sperret, vil ikke påmeldingen ikke kunne gjennomføres. I de tilfeller dette skjer vil du får beskjed i betalingsbildet om at kortet er avvist av kortutsteder.

Undersøkelse av påmeldingene

Etter at du har foretatt en påmelding bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om kvitteringen er korrekt.

Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

Dersom vår kvittering(ordrebekreftelse) sendt deg pr. e-post, ikke er i samsvar med den bestillingen du har gjort, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen eller avbestilling av påmeldingen. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner

Avlyst arrangement eller endringer i arrangement

I tilfelle et arrangement blir avlyst eller endret vil arrangøren opplyse om dette via e-post til alle påmeldte. Arrangøren tar hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlyst arrangement. ffshop.no refunderer ikke deltageravgifter ved avlyst arrangement. Alle spørsmål om arrangementet og dets gjennomføring rettes til den enkelte arrangør.

Personopplysninger

ffshop.no lagrer kun opplysninger til statistisk bruk og for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg. ffshop.no bygger ikke personprofiler og vil ikke utlevere informasjon til tredjepart uten aktivt samtykke fra brukeren. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
- i lovbestemte tilfeller.
- du har samtykket til utleveringen
- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført påmeldingen

Dersom du har spørsmål om bruk av personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via dette skjemaet

Angrerett

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter eller andre tidsbestemte ytelser (jf Angrerettloven §19b).

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Fortsett