Laurdag: Ski og o-fag
  Lom skifestival

  Kr 390,-

  I all hovudsak ein fin skitur, men undervegs tek vi ein nærare kikk på naturen vi går i.

  Les mer på arrangøren sin hjemmeside: www.lomskifestival.no.

  Vi byr på turar med fagleg innhald og moglegheit til å lære noko nytt. Kvar turane går veit vi ikkje før snøen har lagt seg i fjella, men vi søkjer mot den beste snøen, den gode utsikta og dit vi veit at dei største smila dukkar opp. 

  Omtaler